Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ


Για τις 15 Φεβρουαρίου έχει προγραμματισθεί η επίσκεψη κοινοτικών ελεγκτών στη χώρα μας ώστε να ελέγξουν εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων, που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε…… παράταση στη χώρα μας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ώστε να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ενώ μέχρι τέλους Φεβρουαρίου θα πρέπει να διεξαχθούν και οι απαιτούμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι (5% στο σύνολο των αιτήσεων ενεργοποίησης ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης), προκειμένου να καταβληθεί το σύνολο της ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης του 2009 στους δικαιούχους αγρότες.

Πηγή: Agroschannel