Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προς κα Άννα (ενταύθα):

Άννα – Αννούλα,
και με τον Αστυφύλαξ, και με τον Χωροφύλαξ δεν….γίνεται!
Ακόμη να το μάθεις αυτό;