Η ΑΝ.ΗΜΑ. ζητά πτυχιούχο Κοινωνικών Επιστημών

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Πτυχιούχο Κοινωνικών Επιστημών, χωρίς να αποκλείονται οι πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων, ενδιαφέρεται η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων Ε.Κ.Τ. στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Φάκελο Συμμετοχής έως τις 18 Οκτωβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες και το Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης μπορούν να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www.anhma.gr).

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:

ΑΝ.ΗΜΑ.: υπερκαλύφθηκε 2,45 φορές το συνολικό διαθέσιμο ποσό της δράσης Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλα...
Προκήρυξη για σαράντα έξι θέσεις καθαριστριών/των στα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξάνδρεια...
Δεκατέσσερις καθαριστές/καθαρίστριες θα προσλάβει για γυμνάσια και λύκεια ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων
Θέσεις εργασίας στην ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, στην Αλεξάνδρεια