Το Garden στην Αλεξάνδρεια ζητάει άτομα για εργασία

Το καφέ Garden στην Αλεξάνδρεια ζητά άτομα για εργασία.

Πληροφορίες στο κατάστημα καθώς και στον αριθμό 6948719729

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια ζητά εποχικό προσωπικό (διάφορες ειδικότητες)
Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια ζητά εποχικό προσωπικό (διάφορες ειδικότητες)
Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια ζητά εποχικό προσωπικό (διάφορες ειδικότητες)
Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια ζητά εποχικό προσωπικό (διάφορες ειδικότητες)
Προκήρυξη για σαράντα έξι θέσεις καθαριστριών/των στα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξάνδρεια...